Namnlöst dokument

Vad är ett Samordningsförbund?

Samordningsförbundet Älv&Kust är en självständig lokal organisering som samordnar, stödjer och utvecklar samverkan både på individnivå och strategisk nivå. Våra medlemsparter är:

• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Västra Götalandsregionen
• Kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

När myndigheter samordnar sina resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja individer i komplexa livssituationer. Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för både individer och samhälle.

Vi arbetar med individer mellan 16-64 år som behöver samordnade insatser från flera myndigheter för att nå målet egen försörjning samt bättre livskvalitet och hälsa. Hos oss är alltid individen i fokus! Läs mer om oss och vår verksamhet för att få veta mer om hur vi skapar möjligheter tillsammans.

Välkommen till oss!


Stoppa våldet

Samordningsförbundet Älv&Kust deltar en projektsamverkan mot våld i nära relationer som drivs i hela landet av NNS, det Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Detta betyder att vi systematiskt ställer frågor om våld till våra deltagare samt att vi ytterligare utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt för att bli bättre på att identifiera och stötta den som är utsatt för eller som utsätter andra för våld. Tillsammans hjälps vi åt att stoppa våldet.

Läs mer om projektet på NNS(Nationella Nätverket för Samordningsförbund) hemsida: Stoppa Våldet

Stoppa Våldet  

Aktuellt


Utvärdering av Samordningsförbundet Älv & Kusts insatser utifrån ett remittentperspektiv

Eva Sennermark, Contextio Ethnographic har under våren utvärderat förbundets insater med hjälp av bl.a. djupintervjuer med remitterande personal hos medlemsparterna.

Följande frågeställningar har varit utgångspunkt för utvärderingen:
Hur definierar remittenterna målgruppen de ber förbundets insatser om stöd för?
Vilket problem är det remittenterna får löst när de får stöd från förbundets insatser?
Vilka alternativ har remittenten att tillgå i det fall inte förbunde...  Läs mer...

Länk till Utvärderingen   


Samhällsekonomisk utvärdering av effekterna kring regeringsuppdraget Stoppa våldet

Här kan du läsa en samhällsekonomisk utvärdering av effekter av NNS och samordningsförbundens regeringsuppdrag kring arbetet med våld i nära relationer.

Till rapporten   


Årets Möjlighetsskapare 2023

Klicka för större bild

I dag delades priset "Årets Möjlighetsskapare 2023" ut till Åkes Hönökaka! Priset delas ut för att uppmärksamma företagarnas viktiga roll som möjlighetsskapare, för att öka uppmärksamheten...  Läs mer...


» Allt på sidan Aktuellt

Kontakt

» e-post Henrik Svedberg, förbundschef

» e-post Ann-Katrin Österman, bitr. förbundschef

» e-post Helen Samuelsson, Samordnare Samverkansteamet

» Vi som jobbar här


Följ oss på sociala medierHär finns vi!

Samordningsförbundet Älv&Kust huvudenhet finns i Rollsbo, Kungälv, men vi finns på plats i alla våra fem kommuner. Klicka på länkarna så hittar du vägbeskrivning till våra mötesplatser, du kan också läsa mer om buss och parkering här:

Kungälv |  Ale |  Stenungsund |  Tjörn |  Öckerö


Senaste inläggen

• 2024-06-14 Utvärdering av Samordningsförbundet Älv & Kusts insatser utifrån ett remittentperspektiv

• 2024-06-14 BIP Team - mötestider

• 2024-05-21 Samhällsekonomisk utvärdering av effekterna kring regeringsuppdraget Stoppa våldet

• 2024-03-19 Styrelseprotokoll 2024

• 2024-03-19 Styrelseprotokoll 2024

• 2024-03-07 Cathrin Olsson, rehabvägledare Samverkansteamet

• 2024-02-12 ACT - Acceptance and Commitment Therapy/Training


Våra samarbetspartners


Ale
kommun

Arbets-
förmedlingen

Försäkrings-
kassan

Kungälvs
kommun

Stenungsunds
kommun

Tjörns
kommun

Västra Götalands-
regionen

Öckerö
kommun