Om oss

Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med människor mellan 16-64 år som behöver ett samordnat stöd från flera myndigheter för att komma vidare eller tillbaka till jobb eller studier.

Verksamheten ägs och drivs gemensamt på uppdrag av fem kommuner; Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Vi som arbetar här kvar vår anställning hos någon av våra samverkande parter och vårt uppdrag är att samordna våra myndigheters insatser och resurser på ett effektivt sätt. Ett viktigt verktyg när vi tillsammans med deltagaren bygger en hållbar väg mot en framtida försörjning.

Läs gärna mer under rubrikerna ovan för att få veta mer om hur vi skapar möjligheter tillsammans.

Välkommen till Samordningsförbundet Älv&Kust!Stoppa våldet

Samordningsförbundet Älv&Kust deltar en projektsamverkan mot våld som drivs av det Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Detta innebär att vi systematiskt ställer frågor om våld till våra deltagare samt att vi ytterligare utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt för att bli bättre på att identifiera och stötta våldsutsatta.Aktuellt

Digital vägledningsgrupp

Nu är vårens andra vägledningsgrupp igång och både deltagare och rehabvägledare tycker det fungerar riktigt bra att genomföra denna digitalt. För oss som arbetar över ett stort geografiskt om...

» Läs mer...


Älv & Kust samarbetar med Göteborgs universitet

21-03-31 Vår arbetsterapeut Helen Samuelsson är sedan flera år ett stående inslag på arbetsterapeut-programmet på Sahlgrenska akademin i kursen ” Dynamisk aktivitet i ett föränderligt samhä...

» Läs mer...


Samordningsförbundet bidrar med ekonomiskt stöd i DUA överenskommelse

21-02-18 En DUA(Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete) överenskommelse som nu är klar mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Öckerö. Kommunerna har tillsammans s...

» Läs mer...


» Tidigare nyheter

Våra samarbetspartners