Om oss

Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med människor mellan 16-64 år som behöver ett samordna sina insatser från flera myndigheter för att få en hållbar väg tillbaka till jobb eller studier.

Verksamheten ägs och drivs av fem kommuner; Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Vi som arbetar här kvar vår anställning hos någon av våra parter och vårt uppdrag är att samordna våra myndigheters insatser och resurser på ett effektivt sätt. Ett viktigt verktyg när vi tillsammans med deltagaren bygger en hållbar väg mot en framtida försörjning.

Läs mer om oss och vår verksamhet för att få veta mer om hur vi skapar möjligheter tillsammans.

Välkommen till oss!Stoppa våldet

Samordningsförbundet Älv&Kust deltar en projektsamverkan mot våld i nära relationer som drivs i hela landet av NNS, det Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Detta betyder att vi systematiskt ställer frågor om våld till våra deltagare samt att vi ytterligare utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt för att bli bättre på att identifiera och stötta den som är utsatt för eller som utsätter andra för våld. Tillsammans hjälps vi åt att stoppa våldet.

Läs mer om projektet på NNS(Nationella Nätverket för Samordningsförbund) hemsida: Stoppa VåldetAktuellt

Arbetsgivarkontakter med effektiva säljstrategier

210906 Våra arbetsgivare är ett av våra främsta verktyg för att vi ska kunna stötta våra deltagare till målet egen försörjning. På en allt mer pressad arbetsmarknad där konkurrensen är st...

» Läs mer...


Nu har vi egna MHFA instruktörer!

210831 Vårt förbund har valt att satsa extra mycket på suicidpreventivt arbete då vi ser att den ökade psykiska ohälsan blir allt mer tydlig, i samhället och hos våra deltagare. När året är...

» Läs mer...


Uppnådda mål för Projekt Respondere

210827 De uppsatta målen för antal deltagare är nu uppnådda för Projekt Respondere och dess tre delprojekt, ACTivera, Convinere och Från skola till arbetsliv. Det meddelar idag en mycket nöjd ...

» Läs mer...


» Tidigare nyheter

Våra samarbetspartners