Om oss

Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med människor mellan 16-64 år som behöver ett samordnat stöd från flera myndigheter för att komma vidare eller tillbaka till jobb eller studier.

Verksamheten ägs och drivs gemensamt på uppdrag av fem kommuner; Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Vi som arbetar här kvar vår anställning hos någon av våra samverkande parter och vårt uppdrag är att samordna våra myndigheters insatser och resurser på ett effektivt sätt. Ett viktigt verktyg när vi tillsammans med deltagaren bygger en hållbar väg mot en framtida försörjning.

Läs gärna mer under rubrikerna ovan för att få veta mer om hur vi skapar möjligheter tillsammans.

Välkommen till Samordningsförbundet Älv&Kust!Stoppa våldet

Samordningsförbundet Älv&Kust deltar en projektsamverkan mot våld i nära relationer som drivs i hela landet av NNS, det Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Detta betyder att vi systematiskt ställer frågor om våld till våra deltagare samt att vi ytterligare utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt för att bli bättre på att identifiera och stötta den som är utsatt för eller som utsätter andra för våld. Tillsammans hjälps vi åt att stoppa våldet.

Läs mer om projektet på NNS(Nationella Nätverket för Samordningsförbund) hemsida: Stoppa VåldetAktuellt

Skogen gav livet tillbaka

Vi har fått förmånen att åter träffa Pär, en av våra allra första deltagare i KUR(Kulturunderstödd rehabilitering) och ta del av hans berättelse om vägen tillbaka till arbete och vardag eft...

» Läs mer...


Sommarhälsning från förbundet

Här finns sommarens nyhetsbrev att läsa!

» Länk: Nyhetsbrev


Digital vägledningsgrupp

Nu är vårens andra vägledningsgrupp igång och både deltagare och rehabvägledare tycker det fungerar riktigt bra att genomföra denna digitalt. För oss som arbetar över ett stort geografiskt om...

» Läs mer...


» Tidigare nyheter

Våra samarbetspartners