Vad är ett Samordningsförbund?

Samordningsförbundet Älv&Kust är en självständig lokal organisering som samordnar, stödjer och utvecklar samverkan både på individnivå och strategisk nivå. Våra medlemsparter är:

• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Västra Götalandsregionen
• Kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

När myndigheter samordnar sina resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja individer i komplexa livssituationer. Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för både individer och samhälle.

Vi arbetar med individer mellan 16-64 år som behöver samordnade insatser från flera myndigheter för att nå målet egen försörjning samt bättre livskvalitet och hälsa. Hos oss är alltid individen i fokus! Läs mer om oss och vår verksamhet för att få veta mer om hur vi skapar möjligheter tillsammans.

Välkommen till oss!

Stoppa våldet

Samordningsförbundet Älv&Kust deltar en projektsamverkan mot våld i nära relationer som drivs i hela landet av NNS, det Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Detta betyder att vi systematiskt ställer frågor om våld till våra deltagare samt att vi ytterligare utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt för att bli bättre på att identifiera och stötta den som är utsatt för eller som utsätter andra för våld. Tillsammans hjälps vi åt att stoppa våldet.

Läs mer om projektet på NNS(Nationella Nätverket för Samordningsförbund) hemsida: Stoppa VåldetAktuellt

Här kan du läsa mer om hur alkohol påverkar din hälsa

Under 2022 genomförs en satsning på hälsofrämjande levnadsvanor i samverkan mellan Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv & Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungssunds kommun, Tjör...

» Läs mer...


Kan kulturaktiviteter ge bättre hälsa och livskvalitet?

Under åren 2017-2018 var vi med i ett nationellt projekt KUR - Kulturunderstödd rehabilitering där syftet var att se om kulturaktiviteter som insats kunde vara positivt i syfte att främja hälsa, ...

» Läs mer...


Ale Kuriren skriver om kommunens Personliga ombud

Här kan du läsa om ett fantastisk stöd som finns - Personliga ombud. Inom vårt geografiska område finns de i Ale, Kungälv och i Stenungsund. Personligt ombud är ett stöd för personer med psyk...

» Läs mer...


» Tidigare nyheter

Våra samarbetspartners