Namnlöst dokument

Vår vision - Tillsammans skapar vi möjligheter

Den s.k. Finsam lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region/landsting att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet genom att bilda ett samordningsförbund. Detta är en unik form av myndighetssamverkan där man utgår från lokala förutsättningar och behov i samverkansfrågor. Det finns drygt 80 samordningsförbund idag vilket gör att det finns ett samordningsförbund i nästan alla Sveriges kommuner.

Vi arbetar med två huvudsakliga uppgifter:
• Att förbättra och öka den strukturella samverkan mellan myndigheterna
• Med individinriktade insatser

I varje kommun har vi en lokal ledningsgrupp som består av chefer från alla medlemsparter samt ledningen för Samordningsförbundet. Här samverkar vi i gemensamma utmaningar och frågor och gör lokala behovsanalyser. Vi har också en styrelse som beslutar om vad förbundet ska arbeta med.


« Tillbaka

Se filmen Älv&Kust 10 år!Så här jobbar vi med individinriktade insatser