Startsida - Älv & Kust samarbetar med Göteborgs universitet

21-03-31 Vår arbetsterapeut Helen Samuelsson är sedan flera år ett stående inslag på arbetsterapeut-programmet på Sahlgrenska akademin i kursen ” Dynamisk aktivitet i ett föränderligt samhälle”. Kursen syftar till att öka kunskap om delaktighet och tillgänglighet ur ett aktivitetsperspektiv och Helen berättar om vad Samordningsförbundet är och varför vi behövs, samt effekterna av god samverkan. Hon belyser också utmaningar som kan uppstå om samverkan brister och hur en enskild individ då kan drabbas. Vilken förmån att redan innan studenterna är färdigutbildade få möjlighet att belysa vikten av samverkan för att uppnå bästa resultat för individen! Ett gott samarbete som vi i förbundet är väldigt stolta över att Helen är delaktig i!