Startsida - Digital vägledningsgrupp

Nu är vårens andra vägledningsgrupp igång och både deltagare och rehabvägledare tycker det fungerar riktigt bra att genomföra denna digitalt. För oss som arbetar över ett stort geografiskt område är det effektivt att utforma bra digitala aktiviteter då vi ökar vår tillgänglighet och möjliggör för fler att få stöd från oss. På dagens pass pratar man om arbetsträningsplatser och vad vi vill uppnå med arbetsträningen. Att hitta en arbetsträningsplats där det finns meningsfulla arbetsuppgifter att träna på är viktigt och att ibland få pröva på olika branscher/roller på arbetsmarknaden. Likaväl är det viktigt att tänka på att arbetsträning också handlar om att stärka våra deltagare i vad man klarar av, att få en gemenskap, rutiner och bli inspirerade att våga ta ytterligare steg mot arbete eller studier.