Kan kulturaktiviteter ge bättre hälsa och livskvalitet?

Under åren 2017-2018 var vi med i ett nationellt projekt KUR - Kulturunderstödd rehabilitering där syftet var att se om kulturaktiviteter som insats kunde vara positivt i syfte att främja hälsa, livskvalitet och känslan av tillhörighet. KUR genomfördes i grupp där man träffades två tillfällen i veckan under tio veckor där deltagarna fick pröva olika kulturaktiviteter som musik, målning osv. Därefter har projektet börjat utvärderas här presenteras den första artikeln där man beskriver att KUR blev en insats man bröt den sociala isoleringen och deltagarna kände en fin tillhörighet i gruppen där de även upplevde det positiva med att vara i ett glädjefullt sammanhang där man var accepterad. Frivilliga och kravlösa aktiviteter ökade chanserna till att deltagarna vågade utsätta sig för nya saker de i vanliga fall inte skulle gjort. Detta ökade både självförtroende och självkänslan och gav deltagarna en stolthet när de utsatte sig för något utmanande. KUR gav deltagarna en positiv personlig utveckling i form av nya tankesätt, möjlighet till självreflektion, ökad tilltro till sin egen förmåga och tilltro till framtiden. Resultatet tyder på att kulturaktiviteter i grupp kan vara till hjälp för att förbättra mentalt välbefinnande.

Vi såg stora positiva effekter hos dem som deltog i KUR och vi har därför valt att fortsätta erbjuda kulturaktiviteter som insats för deltagare som behöver en mjukare övergång till arbete och som står längst från arbetsmarknaden. Det gör vi i form av SIA - Skapande Inspirerande Aktivitet som du kan läsa mer om på vår hemsida.

Vid länken kan du läsa hela artikeln ‘No one forced anybody to do anything – and
yet everybody painted’: Experiences of Arts on Referral, a focus group study
Paula Bergman, Inger Jansson och Pia H Bülow.

» Dokument: Artikel om KUR - Kulturunderstödd rehabilitering