Tidigare nyheterVi uppvaktar Arbetsmarknadsdepartementet

211103 I veckan besökte vår förbundschef Henrik Svedberg Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans men NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) för att föra en dialog om arbetsmarknaden för individer med funktionsvariation.
Frågan som lyftes var att individer med funktionsvariationer som medför nedsatt arbetsförmåga inte fullt ut är synliga i statistiken. Följ länken till NNS och scrolla ner en bit på sidan för att ta del av den behovsanalys med tillhörande statistik som presenterades vid besöket.

» Länk: NNSÅrets möjlighetsskapare 2021

211029 Just nu pågår arbetet för fullt med att utse Årets möjlighetsskapare 2021! Detta är ett pris som tilldelas en arbetsgivare som visat stort socialt ansvarstagande och som gjort något utöver det vanliga för våra deltagare. Våra rehabvägledare har under hösten nominerat arbetsgivare och vid nästa styrelsemöte den 26 november kommer styrelsen fatta beslut om årets vinnare! Med priset vill vi öka uppmärksamheten kring arbetslivsinriktad rehabilitering och sprida goda exempel där arbetsgivare öppnar upp och skapar möjligheter för våra deltagare att komma ut i arbetslivet. Vi har återigen fått det bekräftat att våra arbetsgivare i kommunerna är fantastiska på att möta våra deltagare där de är och stötta dem vidare. Håll utkik efter vinnaren om några veckor!
Länk till Återhämtningsguiden

21-10-27 På återhämtningsguiden kan du kostnadsfritt beställa material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning, som drabbad eller anhörig. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera. Läs mer under länken.

» Länk: ÅterhämtningsguidenStart för AKTIVera

211013 I strålande höstsol hade AKTIVera världspremiär igår! AKTIVera är till för våra deltagare som behöver extra stöd för att komma igång och hitta glädjen i fysisk aktivitet. I AKTIVera kommer deltagarna under 9 veckor få pröva olika aktiviteter där vi blandar mer fysiskt ansträngande träning med lugnare och mjukare träningsformer. Allt för att möjliggöra att våra deltagare hittar en träningsform de tycker om och vill fortsätta med. Vi kommer varva de fysiska aktiviteterna med digitala träffar där vi kommer prata om hälsa och livsstilsvanor. Alla vet att fysisk aktivitet är positivt för vår hälsa men det är inte lika enkelt att hitta vad man ska göra och hur man ska komma igång och här hoppas vi att AKTIVera kan stötta fler att må bättre!Arbetsgivarkontakter med effektiva säljstrategier

210906 Våra arbetsgivare är ett av våra främsta verktyg för att vi ska kunna stötta våra deltagare till målet egen försörjning. På en allt mer pressad arbetsmarknad där konkurrensen är stor både om jobb och arbetsträningsplatser behöver vi påfyllnad av kompetens och tekniker för att vässa vårt arbetsgivararbete. Vi bjöd med oss personal från arbetsmarknadsenheterna i våra medlemskommuner och har fått mycket kunskap och utmanat oss i gamla tankemönster gällande säljstrategier.Nu har vi egna MHFA instruktörer!

210831 Vårt förbund har valt att satsa extra mycket på suicidpreventivt arbete då vi ser att den ökade psykiska ohälsan blir allt mer tydlig, i samhället och hos våra deltagare. När året är slut kommer vi att ha tre utbildade MHFA instruktörer (Mental Health First Aid). Utbildningen vi kommer att kunna erbjuda både egen personal och samverkande parters personal är sk. Första hjälpen till psykisk hälsa och fokuserar mycket på bemötandet av drabbade personer tills de kan få professionell hjälp, ett viktigt första steg mot att hjälpa fler! Vi är glada över att Katja och Sara nu är färdiga instruktörer och snart är det Helens tur att gå det sista steget i utbildningenUppnådda mål för Projekt Respondere

210827 De uppsatta målen för antal deltagare är nu uppnådda för Projekt Respondere och dess tre delprojekt, ACTivera, Convinere och Från skola till arbetsliv. Det meddelar idag en mycket nöjd projektledare, Evy Almstrand, som nu leder Projekt Respondere vidare in i sin sista fas fram mot slutdatum 31 mars 2022. Läs Evys egna ord i den bifogade hälsningen nedan.

De nådda målen innebär i sig inte någon förändring vad gäller att skicka in remisser till oss på Älv&Kust, vi arbetar på precis som vanligt och prioriterar som alltid målgruppen unga vuxna upp till 30 år, men i och med att projektet nu inte tar in fler kan Samordningsförbundet Älv&Kust i större utsträckning fokusera även på att ta emot deltagare som är över 30 år.

Samordnare för Samverkansteamet på Älv&Kust, Malin Jaconelli, vill passa på att tacka alla remittenter för ett fint samarbete under antagningstiden och alla är varmt välkomna att höra av sig till Malin om man har frågor eller vill skicka in nya remisser till vår verksamhet.


Samordnare Samverkansteamet, Malin Jaconelli e-post: malin.jaconelli@kungalv.se


» Dokument: Evys hälsningPremiär för AKTIVera!

210825 Efter en soligt fin sommar startar våra deltagaraktiviteter igen med nypremiär för efterlängtade SIA och Spelutvecklingskursen, och en spännande världspremiär för helt nya AKTIVera.

Älv&Kusts deltagaraktiviteter att startar alltså upp igen, lite i nygammal form där vi gjort ytterligare förändringar för att anpassa oss den rådande pandemin. Många aktiviteter är välbekanta sedan tidigare, men vi kan presentera en helt ny friskvårdande aktivitet i Kungälv – AKTIVera – som vår hälsoutvecklare Fredrik Thomsen tagit fram. AKTIVera är ett sammanhållet program på tio veckor för den som behöver starthjälp för att komma igång med sin fysiska aktivitet och grundlägga en god vana, en bra inkörsport till exempelvis friskvårdsklassikern AKTIV som även den kör igång igen runt om i våra kommuner.
Du hittar mer information under Aktiviteter.

Vi har också efterlängtad nystart för skapande aktiviteten SIA, som kör igång runt om i våra kommuner samt för Spelutvecklingskursen, som nu körs i en anpassad form på plats i Kungälv. Kursen är till för den som har intresse av spel men man behöver inte ha byggt spel tidigare, man upptäcker och lär tillsammans.
Under pandemin har vi även tagit fram flera alternativa digitala aktiviteter, som exempelvis Hälsoskolan, MIndfulness och vår Vägledningsgrupp, istället för traditionella på plats. De har fungerat bra och har även ökat tillgängligheten för många som exempelvis bor otillgängligt så vi kommer att fortsätta med det digitala inslaget både helt och delvis i flera av våra aktiviteter. En bra möjlighet.

Är du nyfiken på våra aktiviteter och vill veta mer om starter och målgrupp, läs mer under Aktiviteter, där hittar du kontaktuppgifter till ansvariga för aktiviteten. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Välkommen till en aktiv höst med Samordningsförbundet Älv&Kust!Skogen gav livet tillbaka

210624 Möt Pär, en av våra allra första deltagare i KUR(Kulturunderstödd rehabilitering) och ta del av hans berättelse om vägen tillbaka till arbete och vardag efter utbrändhet och en lång sjukskrivning. KUR lever idag vidare som vår populära aktivitet SIA(Skapande Inspirerande Aktivitet), och i höst är det dags för en efterlängtad ny omgång av SIA efter uppehållet under pandemins första år.
Läs mer i artikeln nedan om betydelsen av för-rehabilitering och om hur Pär efter tiden med KUR hittade läkande och ny kraft genom mötet med skogen.

» Dokument: Artikel om PärDigital vägledningsgrupp

Nu är vårens andra vägledningsgrupp igång och både deltagare och rehabvägledare tycker det fungerar riktigt bra att genomföra denna digitalt. För oss som arbetar över ett stort geografiskt område är det effektivt att utforma bra digitala aktiviteter då vi ökar vår tillgänglighet och möjliggör för fler att få stöd från oss. På dagens pass pratar man om arbetsträningsplatser och vad vi vill uppnå med arbetsträningen. Att hitta en arbetsträningsplats där det finns meningsfulla arbetsuppgifter att träna på är viktigt och att ibland få pröva på olika branscher/roller på arbetsmarknaden. Likaväl är det viktigt att tänka på att arbetsträning också handlar om att stärka våra deltagare i vad man klarar av, att få en gemenskap, rutiner och bli inspirerade att våga ta ytterligare steg mot arbete eller studier.
Älv & Kust samarbetar med Göteborgs universitet

21-03-31 Vår arbetsterapeut Helen Samuelsson är sedan flera år ett stående inslag på arbetsterapeut-programmet på Sahlgrenska akademin i kursen ” Dynamisk aktivitet i ett föränderligt samhälle”. Kursen syftar till att öka kunskap om delaktighet och tillgänglighet ur ett aktivitetsperspektiv och Helen berättar om vad Samordningsförbundet är och varför vi behövs, samt effekterna av god samverkan. Hon belyser också utmaningar som kan uppstå om samverkan brister och hur en enskild individ då kan drabbas. Vilken förmån att redan innan studenterna är färdigutbildade få möjlighet att belysa vikten av samverkan för att uppnå bästa resultat för individen! Ett gott samarbete som vi i förbundet är väldigt stolta över att Helen är delaktig i!Samordningsförbundet bidrar med ekonomiskt stöd i DUA överenskommelse

21-02-18 En DUA(Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete) överenskommelse som nu är klar mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Öckerö. Kommunerna har tillsammans sökt statsbidrag från för att utarbeta en DUA-överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Älv & Kust har bidragit med ekonomiskt stöd för att möjliggöra arbetet. Läs mer om överenskommelsen i denna artikel från Lokaltidningen STO.

» Länk: Artikel till STOSpelutvecklingskurs - en lyckad satsning för att motivera till förändring

Sedan en tid har förbundet arbetat med spelutvecklingskurser för deltagare i långt utanförskap i syfte att motivera, vägleda och orientera sig mot framtida studier och arbete. Här berättar Fredrik om vår lyckade satsning!

» Dokument: Spelutvecklingskurs - en lyckad satsning14 år med Samordningsförbundet Älv&Kust

Efter fjorton produktiva och innehållsrika år med Samordningsförbundet Älv&Kust tackar grundaren och förre förbundschefen Per Liljebäck för sig och lämnar nu över till sin efterträdare, Henrik Svedberg. Ta del av Pers egna ord om resan från starten fram till idag när förbundets verksamhet spänner över fem kommuner längs älv och kust.

» Dokument: 14 år med Älv & KustMöt nye förbundschefen, Henrik Svedberg

Klicka för större bild

Från 1 september är han ny förbundschef för Samordningsförbundet Älv&Kust, men med bakgrund inom såväl tidigare Samordningsförbundet Nordost som samverkansparten Arbetsförmedlingen, är Henrik Svedberg långt ifrån ny inom samverkanssammanhang. Läs mer i texten nedan.

» Dokument: Möt Henrik Svedberg


[1] 2 3 | Mera »