Utvärdering och statistik


Här publiceras de utvärderingar som gjorts för Samordningsförbundet Älv&Kust samt för de projekt och verksamheter som förbundet är involverat i.Slutrapport projekt Respondere 220323

» Dokument: Respondere slutrapportStatistikunderlag GR/ FoU Väst

Varje år sammanställer FoU Väst/GR statistikunderlag som fungerar som analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser i våra medlemskommuner.

» Dokument: Statistikunderlag 2020, PPT

» Dokument: Statistikunderlag 2020, PDFUtvärdering Emerga Respondere

Emergas utvärdering gällande arbetet med mänskliga rättigheter och rättighetsprinciper inom Projekt Respondere

» Dokument: 210503 Emerga Mänskliga rättigheter, Projekt RespondereUtvärdering PayOff Respondere

Samlade utvärderingar som utförts av PayOff för Projekt Respondere

» Dokument: Förstudie, del 1 Respondere

» Dokument: 210429 Samhällsekonomisk slutrapport Respondere

» Dokument: Delrapport 2, RespondereUtvärdering PayOff Älv&Kust

Samlade utvärderingar som utförts av PayOff för Samordningsförbundet Älv&Kust

» Dokument: God ekonomisk hushållning och samhällsekonomisk utvärdering del 1 2020-03-30

» Dokument: Analys av Lokala ledningsgruppers påverkan på Samordningsförbundets arbete del 2 2020-09-11SUS Rapport 2020-05-13

SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) är det statistiksystem som Samordningsförbunden använder sig av för att följa upp sin verksamhet. Det är Försäkringskassan som äger SUS och de har nu fått i uppdrag att se över och förbättra SUS där det behövs. Tre Samordningsförbund har därför skrivit en rapport över förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som Samordningsförbunden ser för SUS. Från Älv & Kust har Marie Hermanson som arbetar med processtöd mot SUS varit delaktig i arbetet med rapporten som finns här och under dokument/utvärderingen.

» Dokument: SUS RapportUtvärdering Växtverkstan på Tjörn samt Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale 2018

» Dokument: Utvärdering Växtverkstan på Tjörn samt Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale 2018Utvärdering Samverkansteamet 2016

» Dokument: Utvärdering Samverkansteamet 2016