Aktiviteter


Våra aktiviteter är skapade och anpassade för att rusta och förbereda dig som deltagare att ta nya steg på din väg mot arbete eller studier. Under tiden hos oss planerar du tillsammans med din rehabvägledare vilka aktiviteter du skall delta i och när, helt enkelt för att aktiviteterna skall fungera som bäst och ge dig rätt stöd och verktyg för utveckling.
Aktiviteterna vi erbjuder kan variera något över tid, vi kan helt enkelt inte ha alla igång samtidigt, men prata med oss eller din rehabvägledare om du har frågor om exempelvis nästa startdatum eller vill veta mer om hur du gör för att anmäla dig.

Du som samverkar med oss som remittent är självklart också varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om oss och om våra aktiviteter. Kontaktuppgifter hittar du nedan.


Våra aktiviteter - för vem?

De aktiviteter vi arrangerar är i första hand till för Samordningsförbundet Älv&Kusts egna deltagare, förutom AKTIV som är öppen även för den som ännu inte fått en plats hos oss men som har kontakt med någon eller några av våra samverkansparter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården.
Som deltagare planerar man tillsammans med sin rehabvägledare vilka aktiviteter som man skall delta i och det är också rehabvägledaren som gör anmälan.
Är du samverkanspart och har frågor om våra aktiviteter så kontaktar du i första hand den som är ansvarig, kontaktuppgifter hittar du vid respektive aktivitet.ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av kognitiv beteende terapi med fokus på att hantera stress och främja hälsa. Det är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Några av huvudspåren är: att skilja på vad i livet man behöver acceptera och vad som kan förändras, identifiera hur man vill leva sitt liv, hitta sätt att förhålla sig till ofrånkomliga svårigheter i livet samt lära sig hantera eventuella svåra minnen och upplevelser från det förflutna. ACT erbjuds digitalt oberoende vart du bor.

Syftet med ACT är att du ska få tips hur du kan hantera tankar och situationer som stressar dig, så att du handlar och agerar utifrån vad som är viktigt i ditt liv.

Har du frågor om ACT kan du kontakta vår arbetsterapeut Helen Samuelsson - helen.b.samuelsson@vgregion.seAKTIVera

Alla vet att fysisk aktivitet är positivt för vår hälsa men det är inte lika enkelt att hitta vad man ska göra och hur man ska komma igång. Under hösten 2021 finns därför möjlighet att delta i projekt AKTIVera.
AKTIVera går ut på att du tillsammans med en grupp deltagare under nio veckor får pröva fem olika fysiska aktiviteter som finns i Kungälvs Kommun. Exempel på aktiviteter är utomhusträning, gym och yoga och aktiviteterna är anpassade så att alla ska kunna vara med. Vi träffas två gånger i veckan och aktiviteterna varvas med digitala träffar där vi pratar om hälsa och livstilsvanor.

Planerad kursstart i oktober 2021, läs mer i broschyren:

Ansvarig för AKTIVera är hälsoutvecklare Fredrik Thomsen, kontakta om du har frågor:
e-post: fredrik.thomsen@alvokust.se

» Dokument: AKTIVera HT 2021AKTIV

AKTIV är för dig mellan 16-64 år som behöver extra stöd för att bli mer fysiskt aktiv för att förbättra eller behålla din hälsa. Du kan vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, för att förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning eller för att få hjälp att skapa en hälsosam rutin i vardagen.

Genom AKTIV får du en bokad tid med fysioterapeut/personlig tränare som hjälper dig sätta samma ett träningsprogram, och sedan hjälp och stöd att komma igång med din träning två gånger i veckan under åtta veckor. AKTIV kostar ingenting, läs mer om anmälan i informationsbladet nedan.

Planerad terminsstart 14 september 2021.

Ansvarig för AKTIV är Fredrik Thomsen, mejla om du har frågor:
e-post: fredrik.thomsen@alvokust.se

» Dokument: AKTIV HT 2021Arbetsträning

Arbetsträning ger dig en möjlighet att pröva din arbetsförmåga med meningsfulla arbetsuppgifter i en trygg arbetsmiljö där tillhörighet går före prestation. Arbetsträningen kan handla om allt ifrån att träna på arbetsuppgifter till att komma iväg till en arbetsplats varje dag, att passa tider eller att fungera i arbetslaget. Arbetsträning är en obligatorisk aktivitet som alltid planeras och utförs i samråd med din rehabvägledare.

Syftet med ARBETSTRÄNINGEN är att förbättra din arbetsförmåga, din hälsa och att känna motivation till att arbeta. Du får också lära dig mer om vad just du behöver för att hitta en så bra arbetsplats som möjligt i framtiden. Kontakta din rehabvägledare i Samverkansteamet om du vill prata mer om Arbetsträning.Grön Aktivering

Växtverkstan vid Billströmska Folkhögskolan på Tjörn är platsen för en ny aktivitet som heter Grön Aktivering. Här kan du arbetsträna två gånger i veckan under 12 veckor i ett lugnt tempo i en härligt kreativ grön miljö med hantverk, odling och en mängd andra sysslor som verksamheten erbjuder.

Syftet med GRÖN AKTIVERING är att efter dessa veckor vara redo för nästa steg i din arbetslivsinriktade rehabilitering. Kontakta din rehabvägledare i Samverkansteamet för mer information om den här aktiviteten.Hälsokurs

Vår Hälsokurs tar upp begreppet hälsa på ett generellt sätt, helt utan pekpinnar. Under träffarna går vi tillsammans igenom vad som grundläggande får oss människor att fungera och må bra både fysiskt och psykiskt. Exempel på ämnen som vi berör är kost, fysisk aktivitet, stress, ångest och sömn. Vi diskuterar också hur det är att vara i förändring och ger tips på hur man kan tänka när man gör en förändring i sitt liv. Syftet med kursen är att få tillfälle till reflektion kring hälsa och även att få tips om konkreta verktyg att använda i vardagen. Kursen ges digitalt i grupp och leds av våra terapeuter och hälsoutvecklare.

Vill du veta mer om kursen är du varmt välkommen att kontakta vår arbetsterapeut Helen Samuelsson - helen.b.samuelsson@vgregion.seMindfulness

Vi träffas i grupp online via dator eller telefon med internetuppkoppling och blir guidade genom passet där vi lär oss grundläggande tekniker för mindfulness, avslappning och andningsövningar. Det är enkla övningar som man sedan kan använda själv för att få balans och närvaro med alla sinnen, precis där man befinner sig i vardagen. Syftet med Mindfulness är att lära sig hur man kan använda metoden i sin vardag.

Planerad start i september 2021, kontakta din rehabvägledare i Samverkansteamet om du vill anmäla dig.

Ansvarig för Mindfulness är Katarina Broander - katarina.broander@funktionsstod.goteborg.seSIA

SIA är till för dig mellan 18-64 år med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en förrehabiliterande aktivitet innan exempelvis arbetsträning. Programmet löper under sju veckor med aktivitet två gånger i veckan där du deltar i aktiviteter som exempelvis bildskapande, musik, drama eller dans. SIA finns i Ale, Kungälv, Stenungsund/Tjörn och Öckerö.

Syftet med SIA är att du ska stimulera dina sinnen vilket kan bidra till skaparglädje samt en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Att fungera i grupp är också ett viktigt steg på vägen mot arbetsträning, studier och arbete.

Kursstarterna sker från september 2021.

Kursansvarig är Katarina Broander - katarina.broander@funktionsstod.goteborg.seSpelutvecklingskurs

Är du nyfiken på spelutveckling? Vi arrangerar en introduktionskurs på åtta veckor som ger en presentation av vad spelutveckling innebär. Vi går igenom vad det är som gör ett spel bra, vad yrket innebär, hur branschen fungerar och hur man blir spelutvecklare. Du kommer också få testa på att göra egna spel på en nybörjarnivå. Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta, det räcker att vara intresserad. I slutet av kursen får du veta mer om hur du kan söka vidare till utbildningar om du blir intresserad av detta.

Syftet med SPELUTVECKLINGSKURSEN är att du som är dataintresserad ska få utvecklas och se om detta kan leda dig till ett yrke på sikt.

Planerad kursstart 29 september 2021, läs mer i broschyren nedan:

Ansvarig för kursen är Fredrik Thomsen, skicka ett mejl om du har frågor:
e-post: fredrik.thomsen@alvokust.se

» Dokument: Spelutvecklingskurs HT 2021Vägledningskurs

Funderar du på steget ut mot yrkeslivet men är osäker på vad du kan och vill jobba med? Då kan vi erbjuda en vägledningskurs i grupp där du får tillfälle att enskilt och i grupp fundera, diskutera och göra olika övningar för att ringa in tänkbara yrken. Vi kommer också att prata om hur arbetsmarknaden ser ut och lite om vägar till studier. Prata med din rehabvägledare om du är intreserad av att anmäla dig.

Syftet med VÄGLEDNINGSKURSEN är att du ska få inspiration och kunskap om arbetsmarknaden och nya tankar kring vad som kan vara möjligt.

Kontaktperson för kursen är Christina Sandgren:
e-post: christina.sandgren@arbetsformedlingen.seYoga

Yoga bidrar till minskad stress och förbättrad sömn samt stärker kroppen och gör den smidigare.
Yogan sker i en avslappnad miljö i lugn takt och är anpassad för att alla ska kunna vara med, denna terminen håller vi till i lokalen i Rollsbo, Kungälv. Läs mer i Infobladet nedan om tider och anmälan.

Ansvarig för Yogan är hälsoutvecklare Fredrik Thomsen, kontakta honom om du har frågor:
e-post: fredrik.thomsen@alvokust.se

» Dokument: Yoga Infoblad HT21