Aktiviteter


Våra aktiviteter är skapade och anpassade för att rusta och förbereda dig som deltagare att ta nya steg på din väg mot arbete eller studier. Under tiden hos oss planerar du tillsammans med din rehabvägledare vilka aktiviteter du skall delta i och när, helt enkelt för att aktiviteterna skall fungera som bäst och ge dig rätt stöd och verktyg för utveckling.
Aktiviteterna vi erbjuder kan variera något över tid, vi kan helt enkelt inte ha alla igång samtidigt, men prata med oss eller din rehabvägledare om du har frågor om exempelvis nästa startdatum eller vill veta mer om hur du gör för att anmäla dig.

Du som samverkar med oss som remittent är självklart också varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om oss och om våra aktiviteter. Kontaktuppgifter hittar du nedan.


Våra aktiviteter - för vem?

De aktiviteter vi arrangerar är i första hand till för Samordningsförbundet Älv&Kusts egna deltagare, förutom AKTIV som är öppen även för den som ännu inte fått en plats hos oss men som har kontakt med någon eller några av våra samverkansparter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården.
Som deltagare planerar man tillsammans med sin rehabvägledare vilka aktiviteter som man skall delta i och det är också rehabvägledaren som gör anmälan.
Under 2022 kommer vissa av våra att aktiviteter pausas och förändringar sker i andra på grund av ett ändrat budgetläge. Är du samverkanspart och har frågor om våra aktiviteter så kontaktar du antingen kontaktperson för respektive aktivitet, eller samordnare Malin Jaconelli.

Malin Jaconelli, Samordnare Samverkansteamet
E-post: malin.jaconelli@kungalv.seACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av kognitiv beteende terapi med fokus på att hantera stress och främja hälsa. Det är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Några av huvudspåren är: att skilja på vad i livet man behöver acceptera och vad som kan förändras, identifiera hur man vill leva sitt liv, hitta sätt att förhålla sig till ofrånkomliga svårigheter i livet samt lära sig hantera eventuella svåra minnen och upplevelser från det förflutna. ACT erbjuds digitalt oberoende vart du bor.

Syftet med ACT är att du ska få tips hur du kan hantera tankar och situationer som stressar dig, så att du handlar och agerar utifrån vad som är viktigt i ditt liv.

Har du frågor om ACT kan du kontakta vår arbetsterapeut Helen Samuelsson - helen.b.samuelsson@vgregion.seArbetsträning

Arbetsträning ger dig en möjlighet att pröva din arbetsförmåga med meningsfulla arbetsuppgifter i en trygg arbetsmiljö där tillhörighet går före prestation. Arbetsträningen kan handla om allt ifrån att träna på arbetsuppgifter till att komma iväg till en arbetsplats varje dag, att passa tider eller att fungera i arbetslaget. Arbetsträning är en obligatorisk aktivitet som alltid planeras och utförs i samråd med din rehabvägledare.

Syftet med ARBETSTRÄNINGEN är att förbättra din arbetsförmåga, din hälsa och att känna motivation till att arbeta. Du får också lära dig mer om vad just du behöver för att hitta en så bra arbetsplats som möjligt i framtiden. Kontakta din rehabvägledare i Samverkansteamet om du vill prata mer om Arbetsträning.

Innan vi startar en arbetsträning gör vi alltid ett studiebesök på arbetsplatsen. Kika gärna på vår korta film om ett studiebesök på en snickerifabrik.

» Länk: StudiebesöketGrön Aktivering

Växtverkstan vid Billströmska Folkhögskolan på Tjörn är platsen för en ny aktivitet som heter Grön Aktivering. Här kan du arbetsträna två gånger i veckan under 12 veckor i ett lugnt tempo i en härligt kreativ grön miljö med hantverk, odling och en mängd andra sysslor som verksamheten erbjuder.

Syftet med GRÖN AKTIVERING är att efter dessa veckor vara redo för nästa steg i din arbetslivsinriktade rehabilitering. Kontakta din rehabvägledare i Samverkansteamet för mer information om den här aktiviteten.Hälsokurs

Vår Hälsokurs tar upp begreppet hälsa på ett generellt sätt, helt utan pekpinnar. Under träffarna går vi tillsammans igenom vad som grundläggande får oss människor att fungera och må bra både fysiskt och psykiskt. Exempel på ämnen som vi berör är kost, fysisk aktivitet, stress, ångest och sömn. Vi diskuterar också hur det är att vara i förändring och ger tips på hur man kan tänka när man gör en förändring i sitt liv. Syftet med kursen är att få tillfälle till reflektion kring hälsa och även att få tips om konkreta verktyg att använda i vardagen. Kursen ges digitalt i grupp och leds av våra terapeuter och hälsoutvecklare.

Vill du veta mer om kursen är du varmt välkommen att kontakta vår arbetsterapeut Helen Samuelsson - helen.b.samuelsson@vgregion.seVägledningskurs

Vägledningskursen ger dig en möjlighet till att börja fundera kring yrke och studier. Vi kommer att prata om våra egna mål, intressen, egenskaper och erfarenheter och hur dessa matchar in till olika yrkeskategorier. Vi kommer även gå in på hur arbetsmarknaden ser ut, hur den fungerar samt diskutera kring vad som förväntas av dig ute på en arbetsplats.

I kursen kommer du att få tillfälle till att fundera, samtala och göra olika övningar som syftar till framtida mål och arbete. Kursen kommer att ges på distans och du kommer att behöva dator eller telefon med internet, mikrofon och kamerafunktion för att kunna delta. Syftet med kursen är att få inspiration, få fler perspektiv och få kunskap som du kan ta med dig vidare i din process med din rehabvägledare.

Kontaktpersoner för kursen är Katja Bårman Nyqvist och Sara Rangnäs:
e-post: katja.barmannyqvist@ockero.se och sara.rangnas@skola.kungalv.se