Deltagare


Vi arbetar med deltagare mellan 16-64 år som behöver förstärkt stöd från flera håll för att närma sig och nå arbete eller studier. Vi ägs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården och våra fem kommuner.

Vi som arbetar här kommer från olika myndigheter och vi är vana att möta personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Tillsammans kan vi kombinera våra myndigheters resurser för att erbjuda ett brett anpassat stöd utifrån dina mål och förutsättningar.

När du kommer hit som deltagare är det viktigt att du är redo att påbörja en planering tillsammans med oss. Våra insatser är frivilliga och bygger på att du deltar aktivt.Länk till hemsidan

Om du behöver ett förstärkt stöd av oss för att komma vidare till arbete eller studier kan du göra så här:

Kontakta din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten/annan enhet inom kommunen, eller den kontakt du har inom vården.

De kan hjälpa dig att skicka in en remiss till oss. Vi gör en bedömning av remissen för att se om våra insatser passar dig. I sådana fall kommer vi att kontakta både den handläggare som skickat in remissen samt dig för att boka tid för ett första besök hos oss.

Vill du prata med någon av oss först hittar du våra kontaktuppgifter HÄR eller om du klickar på bilden till höger.

Läs mer om hur vi arbetar under Arbetssätt, och på nästa flik hittar du information om våra Aktiviteter.