Kriterier


Insatsen hos oss på Samordningsförbundet Älv & Kust är helt frivillig. Arbetssättet grundar sig på ett aktivt deltagande från både deltagare och ansvarig myndighetskontakt för att vi tillsammans skall kunna skapa möjligheter och hållbara vägar vidare mot arbete och studier.Remiss Samverkansteamet

När vi tar emot en förfrågan ser vi till helhetsbilden och gör bedömningar utifrån individen med följande kriterier som vägledning:

- Deltagaren är i åldern 16 – 64 år
- Deltagaren är folkbokförd i någon av kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö
- Deltagaren behöver samordnat stöd av flera myndigheter
- Deltagaren behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga att arbete eller studier är det långsiktiga målet och det ska vara realistiskt att nå i någon omfattning inom ett år
- Deltagaren har motivation och förmåga att delta och närvara på möten och kan kommunicera med oss via telefon, sms eller mail
- Deltagaren har, i den mån det har varit möjligt, etablerat nödvändiga vårdkontakter
- Deltagaren ska inte ha ett aktivt missbruk

Du som skickar remiss bör se till att:
- Ovanstående punkter för den deltagaren ska vara uppfyllda
- Myndighetens egna resurser ska vara uttömda eller bedöms som otillräckliga för deltagaren
- Andra insatser som deltagaren behöver(ex. utredningar, myndighetskontakter) ska vara påbörjade
- Deltagaren har informerats om aktuella insatser och vad det innebär att delta hos oss
- Deltagaren ska vara informerad om att insatsen är frivillig och bygger på ett aktivt deltagande
- Vara tillgänglig för kontakt, bland annat vid uppföljningar under tiden deltagaren finns hos oss

» Dokument: Remiss till Samverkansteamet pdf

» Dokument: Remiss till Samverkansteamet

» Dokument: Samtycke om informationsutbyte och uppföljning