Arbetssätt


Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och verksamheten riktar sig till deltagare i åldern 16-64 år. Våra samverkansparter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården eller kommunen, kan skicka remiss för nya deltagare till vårt Samverkansteam eller en förfrågan om stöd med genomlysningar av komplexa ärenden hos vårt Handläggarteam.Samverkansteamet

När en deltagare kommer till oss får man kontakt med en av Samverkansteamets Rehabvägledare och gör tillsammans en individuell planering utifrån de förutsättningar, behov och möjligheter som deltagaren har. Planeringen kan exempelvis innehålla kontakt med vår arbetsterapeut om man behöver stöd med att strukturera sin vardag, eller deltagande i någon av de olika gruppaktiviteter som vi erbjuder. Våra deltagare erbjuds alltid ett hälsosamtal där man pratar om kost, sömn och rörelse. Som remittent är man självklart också delaktig i processen genom såväl planeringsarbete som uppföljning.

Samverkansteamet arbetar också aktivt med samverkan och samordning kring varje deltagare, detta för att säkerställa att alla deltagarna som är inskriva hos oss får det stöd de är i behov av och har rätt till hos våra samverkande parter.

Målet med insatsen är att man genom förberedande steg, som exempelvis arbetsträning eller studier i mindre omfattning, skall stärka och rusta deltagaren för att öka möjligheten till egen försörjning i framtiden.

Vi som arbetar i teamet kommer alla från våra uppdragsgivare Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och vården. Vår arbetsterapeut och vår kurator kommer ifrån hälso- och sjukvården med erfarenhet från både psykiatrisk öppenvårdsmottagning samt primärvård.

En del av arbetet som utförs i Samverkansteamet är finansierat genom ESF projektet Respondere som du kan läsa mer om under fliken Om förbundet/Externt finansierade projekt.

» Dokument: Remiss och samtycke Samverkansteamet pdf

» Dokument: Remiss och samtycke Samverkansteamet wordGenomlysning i BIP team

I BIP Teamet finns representanter från hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och kommunen. Försäkringskassan deltar med kontaktpersoner. Representanterna ses en gång i månaden för ett gemensamt möte och det finns ett BIP team i alla våra kommuner, Ale, Kungälv, Stenungsund/Tjörn och ett på Öckerö. BIP teamet står för beredning, information och progression och våra möten sker digitalt med säkra länkar.

Som anställd hos någon av våra medlemsparter kan du skicka in en anmälan om en genomlysning när du bedömer att det behövs en samordnad planering från alla parter för att för en individ.

BIP teamet erbjuder:
Stöd i komplexa individärenden för att kunna planera för nästa steg i en rehabprocess tillsammans med en individ.
Möjligheten att träffa flera parter vid ett och samma tillfälle och därmed korta ledtider och förhindra rundgång.
Möjlighet att belysa en problematik på flera nivåer och öka din egen kunskap.

En genomlysning kan också resultera i en remiss till Samverkansteamet om man kommit fram till att individen behöver samordnande insatser mot arbete eller studier, på en mer förberedande nivå än vad ordinarie myndighetssamverkan kan erbjuda.

» Dokument: Anmälan om genomlysning och samtycke pdf

» Dokument: Anmälan om genomlysning och samtycke word

» Dokument: Information om Genomlysning för deltagare lättläst

» Dokument: Information om Genomlysning för handläggare och deltagareVåra Aktiviteter

Länk till hemsidan

Vi på Älv&Kust arrangerar eller är delaktiga i flera olika aktiviteter som är till för att stärka och förbereda våra deltagare för arbetsträning och en hållbar väg vidare mot arbete och studier.
Vill du veta mer om våra Aktiviteter kan du kika in under fliken "Deltagare" i menyn längst upp, så ser du vilka vi arbetar med just nu och hittar kontaktuppgifter till ansvariga.