Arbetssätt


Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och verksamheten riktar sig till deltagare i åldern 16-64 år. Våra samverkansparter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården eller kommunen, kan skicka remiss för nya deltagare till vårt Samverkansteam eller en förfrågan om stöd med genomlysningar av komplexa ärenden hos vårt Handläggarteam.Samverkansteamet

När en deltagare kommer till oss får man kontakt med en av Samverkansteamets Rehabvägledare och gör tillsammans en individuell planering utifrån de förutsättningar, behov och möjligheter som deltagaren har. Planeringen kan exempelvis innehålla kontakt med vår arbetsterapeut om man behöver stöd med att strukturera sin vardag, eller deltagande i någon av de olika gruppaktiviteter som vi erbjuder. Våra deltagare erbjuds alltid ett hälsosamtal där man pratar om kost, sömn och rörelse. Som remittent är man självklart också delaktig i processen genom såväl planeringsarbete som uppföljning.

Samverkansteamet arbetar också aktivt med samverkan och samordning kring varje deltagare, detta för att säkerställa att alla deltagarna som är inskriva hos oss får det stöd de är i behov av och har rätt till hos våra samverkande parter.

Målet med insatsen är att man genom förberedande steg, som exempelvis arbetsträning eller studier i mindre omfattning, skall stärka och rusta deltagaren för att öka möjligheten till egen försörjning i framtiden.

Vi som arbetar i teamet kommer alla från våra uppdragsgivare Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och vården. Vår arbetsterapeut och vår kurator kommer ifrån hälso- och sjukvården med erfarenhet från både psykiatrisk öppenvårdsmottagning samt primärvård.

En del av arbetet som utförs i Samverkansteamet är finansierat genom ESF projektet Respondere som du kan läsa mer om under fliken Om förbundet/Externt finansierade projekt.

» Dokument: Remiss Samverkansteamet Pdf

» Dokument: Remiss Samverkansteamet WordGenomlysning i handläggarteamet

I Handläggarteamet deltar representanter från alla våra parter, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Representanterna ses en gång i månaden för ett gemensamt möte och det finns ett handläggarteam i Ale/Kungälv, ett i Stenungsund/Tjörn och ett på Öckerö.

Som handläggare kan du skicka in en förfrågan om en genomlysning när du bedömer att det behövs en samordnad planering för individens bästa. Individen erbjuds att medverka på detta möte eftersom det är viktigt att involvera individen i sin egen rehabilitering.

Vår målsättning är att erbjuda ett forum som erbjuder:
• Stöd i komplexa individärenden, för att komma vidare i handläggningen men också där tid
sparas genom möjligheten att träffa flera parter vid ett och samma tillfälle.
• En samlad helhetsbild och samlad information som ger en gemensam planering framåt.
• Förhindrad rundgång i systemen, kortare ledtider.
• Möjlighet att belysa en problematik på flera nivåer och öka din egen kunskap.

En genomlysning kan också resultera i en remiss till Samverkansteamet om man kommit fram till att personen behöver samordnande insatser mot arbete eller studier, på en mer förberedande nivå än vad ordinarie myndighetssamverkan kan erbjuda.

» Dokument: Blankett för genomlysning

» Dokument: Information om Genomlysning för deltagare

» Dokument: Information om Genomlysning för handläggare och deltagareVåra Aktiviteter

Länk till hemsidan

Vi på Älv&Kust arrangerar eller är delaktiga i flera olika aktiviteter som är till för att stärka och förbereda våra deltagare för arbetsträning och en hållbar väg vidare mot arbete och studier.
Vill du veta mer om våra Aktiviteter kan du kika in under fliken "Deltagare" i menyn längst upp, så ser du vilka vi arbetar med just nu och hittar kontaktuppgifter till ansvariga.