Samverkansprojekt


Samverkansprojekten syftar till att pröva, utveckla och ta fram nya metoder och de drivs i regi av berörda kommuner i samverkan med oss på Samordningsförbundet Älv&Kust.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi arbetar med våra aktuella samverkansprojekt.Projekt FAR - Gymnasieungdomar

- Metodutveckling kring att främja och öka fysisk aktivitet

Målgruppen är elever vid gymnasieskolorna Mimers Hus(Kungälv) och Nösnäs(Stenungsund) som är fysiskt inaktiva och som ligger i riskzonen för att inte nå målet med fullföljda studier. Forskning visar att ofullständiga gymnasiestudier ökar risken för att i framtiden ha svårigheter att klara sin försörjning. Projektet riktar sig även till ungdomar som bedöms klara studiemålet men som visar tecken på ohälsa, här fokuserar projektet på att förebygga fortsatt ohälsa och eventuella framtida behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
Upplägget är en samverkan mellan skolhälsovården som identifierar eleverna vid hälsosamtalen och som utfärdar recept på aktivitet(FaR), och rehabmottagningarnas fysioterapeuter som arbetar med motiverande samtal och coachning.

För mer information om projektet, kontakta:

Stenungsund: Carina Johansson- Strandberg carina.johansson-strandberg@stenungsund.se
Kungälv: Johan Sjöholm johan.sjoholm@kungalv.seFramsteget Kungälv

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 år och som är i behov av samordnande insatser för att nå arbete eller studier. Framsteget är en ordinarie insats som drivs av Kungälvs kommun där Samordningsförbundet är med som samverkanspart.

Tanken är att deltagare som kommer till Framsteget ska kunna erbjudas rätt insats och stöd då det är en samlokaliserad verksamhet med kommun och Arbetsförmedlingen där samordningsförbundet och dess medlemmar också är representerande. Framsteget erbjuder kartläggning, vägledning, stöd och insatser vid behov för att påbörja eller avsluta studier eller för att stärkas ut på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om Framsteget? Kontakta verksamhetsledare Tove Wilund:
Telefon 0303-23 86 24
E-post: tove.wilund@kungalv.se

» Länk: Kontakt FramstegetVäxtverkstan Tjörn

Tjörns kommun har i samverkan med Samordningsförbundet och Billströmska folkhögskolan en fin verksamhet i växthuset som ligger på skolans område. Växtverkstan arbetar med att odla frukt, grönsaker och växter som förädlas till bland annat must, kryddor, marmelader och andra produkter. Man arbetar också med biodling och förädling av honung.
Samverkansteamet hos Samordningsförbundet samarbetar med Växtverkstan när våra deltagare har behov av en arbetsträning i grön miljö.

» Länk: Växtverkstans hemsida