Arbetsträning


Arbetsträning är vårt främsta arbetsredskap och det är lätt att förväxla med begreppet praktik. Praktik kan vara en utbildningspraktik för att träna ett yrke under studier, en språkpraktik för att öva språkfärdigheter eller en arbetspraktik inför en anställning då man prövar alla ingående moment i just det jobbet. Arbetsträning handlar istället om att pröva och träna sin förmåga för att lära sig mer om sina egna möjligheter hur man skapar bra förutsättningar att lyckas.Steg för steg

En arbetsträning kan ibland vara steget innan en arbetspraktik. Processen handlar om att grunda sig i det man är bra på för att bygga framgång och att steg för steg utveckla sin förmåga och så småningom också att pröva den. Man startar med några få timmar för att sakta öka omfattning av tiden och sedan kanske lägga till nya arbetsuppgifter för att ta sig mot ett individuellt uppsatt mål.

Förutom att träna på olika arbetsmoment kan syftet med en arbetsträning exempelvis vara att träna socialt samspel när man arbetar i en grupp, att skapa rutiner kring hur man tar sig till arbetsplatsen eller att hitta strategier för att hantera stressmoment i arbetet.

Rehabvägledare, deltagare och handledare följer tillsammans upp vad som fungerar bra men också vad som kan vara svårt och utmanande för deltagaren. Efter avslutad arbetsträning kan deltagaren exempelvis gå vidare till att söka arbete eller studier, rustad med en helt ny kunskap om sina behov och förutsättningar.