Social hållbarhet


Världen över sätter FNs Agenda 2020 fokus på globala hållbarhetsmål och sätter press på regeringar, företag, organisationer och enskilda att agera för att skapa en mer jämställd och hållbar värld. Vi på Samordningsförbundet Älv&Kust sätter vårt fokus främst på utveckling inom främst de sociala målen, här berättar vi mer om hur vi arbetar med dem tillsammans med såväl deltagare som samarbetspartners.Mångfald i arbetslivet

Inkluderande arbetsplatser är välmående arbetsplatser som tar tillvara på kompetens och utvecklas på ett hållbart sätt. Här kommer vi att skriva mer om mångfald i arbetslivet hur vi kan hjälpa ditt företag att utveckla ert hållbarhetsarbete.