Styrande dokumentRiktlinjer vid rekrytering

» Dokument: Riktlinjer för rekryteringIntern styrning och kontroll

» Dokument: Intern Styrning och kontrollPlan för arbetsmiljöarbete Samordningsförbundet Älv & Kust

» Dokument: Plan för arbetsmiljöarbete Samordningsförbundet Älv & KustAttest- och delegationsordning

» Dokument: Delegationsordning attest och firmatecknareKommunikationsplan 2019-2023

» Dokument: Kommunikationsplan 2019-2023Jämställdhetsplan

» Dokument: JämställdhetsplanDokumenthanteringsplan 2019-2023

» Dokument: Dokumenthanteringsplan 2019-2023Intern kontrollplan

» Dokument: Intern styrning och kontroll med intern kontrollplanFörbundsordning Älv & Kust

» Dokument: Förbundsordning Älv & Kust