Externt finansierade projekt


För att ytterligare utveckla och förbättra samverkan driver och medverkar Samordningsförbundet Älv & Kust kontinuerligt olika samfinansierade projekt tillsammans med medel från såväl samverkansparter som Europeiska Socialfonden (ESF). Just nu är förbundet projektägare för huvudprojekt Respondere samt utförare av delprojekt Convinere som finansieras med medel från ESF.
Läs mer om pågående och avslutade projekt nedan.Projekt Respondere

Klicka för större bild

Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbunden Älv&Kust och Insjöriket, Finsam Göteborg samt Försäkringskassan. Älv&Kust är projektägare och projektet delfinansieras med medel ur Europeiska Socialfonden(ESF).

De tre delprojekten riktar sig till målgruppen unga vuxna i åldern 16-29 år med funktionsvariationer och deras behov av samordnat stöd mot arbetsmarknad eller studier.

ACTivera – Samordningförbundet Insjöriket
Convinere – Samordningsförbundet Älv&Kust
Från Skola till Arbetsliv – Finsam Göteborg

» Länk: Respondere.seDelprojekt Convinere

Riktar sig till de som har några år kvar på sin aktivitetsersättning och som inte bedöms få varaktig sjukersättning. Målet är att starta upp en samverkande arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess tidigare för att deltagarna ska nå arbete eller studier vid aktivitetsersättningens slut. Fokus ligger också på att identifiera och använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan göra det möjligt för deltagaren att fortsätta studera eller att gå vidare till ett hållbart arbetsliv.Ledning Respondere

Henrik Svedberg, förbundschef samordningsförbundet Älv & Kust, projektägare
Telefon: 073-712 99 33 , e-post: henrik.svedberg@alvochkust.se

Evy Almstrand, projektledare
Telefon: 031-365 11 70 eller 070-780 09 71 , e-post: evy.almstrand@socialnordost.goteborg.se

Rick Mulder, ekonom
Telefon: 073-230 49 40 , e-post: rudolf.mulder@stenungsund.se