Ansökan om medelSamordningsförbundet Älv & Kust kan i vissa fall bevilja finansiella medel om en samverkanspart har en idé som kan utveckla och förbättra det myndighetsgemensamma samverkansarbetet. Det kan vara insatser på såväl strukturell nivå som mer individinriktade insatser. Kontakta oss om du har en idé och vill veta mer om vilka möjligheter som finns.

» Dokument: Ansökan om medel för samverkansinsats