Namnlöst dokument

Utvärdering och statistik

Här publiceras de utvärderingar som gjorts för Samordningsförbundet Älv&Kust samt för de projekt och verksamheter som förbundet är involverat i.

Slutrapport projekt Respondere 220323

Respondere slutrapport   

Statistikunderlag GR/ FoU Väst

Varje år sammanställer FoU Väst/GR statistikunderlag som fungerar som analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser i våra medlemskommuner.

Statistikunderlag 2020, PPT    Statistikunderlag 2020, PDF   

Utvärdering Emerga Respondere

Emergas utvärdering gällande arbetet med mänskliga rättigheter och rättighetsprinciper inom Projekt Respondere

210503 Emerga Mänskliga rättigheter, Projekt Respondere   

Utvärdering PayOff Respondere

Samlade utvärderingar som utförts av PayOff för Projekt Respondere

Förstudie, del 1 Respondere    210429 Samhällsekonomisk slutrapport Respondere    Delrapport 2, Respondere   

Utvärdering PayOff Älv&Kust

Samlade utvärderingar som utförts av PayOff för Samordningsförbundet Älv&Kust

God ekonomisk hushållning och samhällsekonomisk utvärdering del 1 2020-03-30    Analys av Lokala ledningsgruppers påverkan på Samordningsförbundets arbete del 2 2020-09-11   

SUS Rapport 2020-05-13

SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) är det statistiksystem som Samordningsförbunden använder sig av för att följa upp sin verksamhet. Det är Försäkringskassan som äger SUS och de har nu fått i uppdrag att se över och förbättra SUS där det behövs. Tre Samordningsförbund har därför skrivit en rapport över förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som Samordningsförbunden ser för SUS. Från Ä...  Läs mer...

SUS Rapport   

Utvärdering Växtverkstan på Tjörn samt Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale 2018

Utvärdering Växtverkstan på Tjörn samt Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale 2018   

Utvärdering Samverkansteamet 2016

Utvärdering Samverkansteamet 2016   

Dokumentmeny

Blanketter

Redovisningar

Revision

Styrande dokument

Styrelseprotokoll

Verksamhetsplaner

Utvärdering och statistik

Interna dokument