Namnlöst dokument

Aktiviteter

Våra aktiviteter är skapade och anpassade för att rusta och förbereda dig som deltagare att ta nya steg på din väg mot arbete eller studier. Under tiden hos oss planerar du tillsammans med din rehabvägledare vilka aktiviteter du skall delta i och när.

Aktiviteterna vi erbjuder kan variera över tid eftersom vi försöker erbjuda liknande utbud i alla våra kommuner. Har du frågor om våra aktiviteter pratar du med din rehabvägledare.

Du som samverkar med oss som remittent är självklart också varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om oss och om våra aktiviteter. Kontaktuppgifter finns under sidan "Hem".Våra aktiviteter

De aktiviteter vi arrangerar är i första hand till för Samordningsförbundet Älv & Kusts egna deltagare. I mån av plats finns det dock även möjlighet för de att vara med som har kontakt med någon eller några av våra samverkansparter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården.
Som deltagare planerar man tillsammans med sin rehabvägledare vilka aktiviteter som man skall delta i och det är också rehabvägledaren som gör anmälan.
Arbetar du hos någon av våra samver...  Läs mer...

Arbetsträning

Arbetsträning ger dig en möjlighet att pröva din arbetsförmåga med meningsfulla arbetsuppgifter i en trygg arbetsmiljö där tillhörighet går före prestation. Arbetsträningen kan handla om allt ifrån att träna på arbetsuppgifter till att komma iväg till en arbetsplats varje dag, att passa tider eller att fungera i arbetslaget. Arbetsträning är en obligatorisk aktivitet som alltid planeras och utförs i samråd med din rehabvägledare.

Syftet med ARBETSTRÄNINGEN är att för...  Läs mer...

Studiebesöket  

ACT - Acceptance and Commitment Therapy/Training

ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av kognitiv beteende terapi med fokus på att hantera stress och främja hälsa. Det är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Några av huvudspåren är: att skilja på vad i livet man behöver acceptera och vad som kan förändras, identifiera hur man vill leva sitt liv, hitta sätt att förhålla sig till ofrånkomliga svårigheter i livet samt lära sig hantera eventuella svåra minnen och upplevelser från det förf...  Läs mer...

Inbjudan ACT   

Jobb i fokus

Jobb i Fokus är en kurs där vi vill inspirera våra deltagare att se nya möjligheter! Under tre tillfällen diskuterar vi jobb, framtid och möjligheter samt informerar om utbildning och arbetsmarknad. Vi varvar vägledning och information med mycket diskussioner utifrån deltagarnas perspektiv. Jobb i fokus är en aktivitet som alla våra deltagare är med på.

Jobb i fokus startar kontinuerligt i alla våra kommuner och det är en aktivitet då vi ses fysiskt i en liten grupp. Vill du v...  Läs mer...

Mindfulness

Vi träffas i grupp online via dator, surfplatta eller telefon med internetuppkoppling och lär oss tekniker för mindfulness, avslappning och andningsövningar. Enkla övningar som blir bra verktyg man sedan kan använda själv för att få balans och närvaro med alla sinnen. Syftet med Mindfulness är att lära sig hur man kan använda metoden i sin vardag.
När: Måndagar kl. 10:00-11:00. Sista tillfället för våren är 17 juni och därefter startar vi upp igen den 19 augusti.

Läs m...  Läs mer...

Mindfulness HT 24   

SIA - Skapande Inspirerande Aktivitet

SIA är till för dig mellan 18-64 år med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en förrehabiliterande aktivitet innan exempelvis arbetsträning. Programmet löper under sju veckor med aktivitet två gånger i veckan där du deltar i aktiviteter som exempelvis bildskapande, musik, keramik eller smide. Aktiviteterna varierar något beroende på utbudet i kommunerna.

Sy...  Läs mer...

SIA Kungälv vår 2024   

Arbetsträningsgrupp

Samordningsförbundet Älv & Kust har ett samarbete med City Gross, Ytterby där våra deltagare får möjlighet att arbetsträna två dagar i veckan, två timmar vardera. Personal från Samordningsförbundet finns hela tiden på plats och stöttar deltagarna. City Gross erbjuder en mängd olika arbetsuppgifter och denna grupp är ett bra sätt att få testa på arbetsträning i ett tryggare sammanhang innan en ordinarie arbetsträning kan påbörjas. Denna aktivitet utförs bara som en del i pl...  Läs mer...

Vardag i balans

Vardag i balans leds av arbetsterapeut och vi kommer att fokusera på att tillsammans hitta motivation och redskap för att återta balans i vardagsaktiviteterna.
Vi vänder oss till personer med stressrelaterade besvär. Under 2024 startas en grupp upp när det finns behov och tillräckligt många deltagare, i vilken kommun kan variera. I slutet av februari är det aktuellt med en start i Stenungsund.

Vill du veta mer om denna aktivitet pratar du med din rehabvägledare eller kontaktar arbe...  Läs mer...

1 2  »