Namnlöst dokument

Arbetssätt

Vårt Samverkansteam vägleder och stöttar dig för att du ska komma närmare till arbetsmarknaden eller till studier. Vägen dit ser olika ut eftersom varje deltagare får en individuell planering.
Vi börjar alltid med en kartläggning för att veta vad du behöver hjälp med för att komma vidare. Efter kartläggningen kan det bli aktuellt med någon av våra aktiviteter eller en arbetsträning ute på ett företag. Du kommer träffa flera personer som arbetar hos oss eftersom vi arbetar i team men du har alltid en rehabvägledare som håller ihop din planering.


Rehabvägledare

På ditt första möte hos oss träffar du en rehabvägledare och du får information om vad det innebär att vara deltagare hos oss. På det mötet kan ytterligare en person som arbetar hos vara med eftersom vi arbetar i team.

Vi börjar med en kartläggning där ett hälsosamtal ingår. Kartläggningen ger oss en helhetsbild av dina behov och resurser så vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Därefter gör vi tillsammans en planering av vilka aktiviteter du ska ingå i för att stärka dig...  Läs mer...

Våra aktiviteter  

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten är bra på att exempelvis kartlägga aktiviteter i det dagliga livet, bland annat hur man skall skapa bra dagliga rutiner. Det kan handla om allt från att titta på rutiner kring kost, till områden som hygien, sömn, motion, hushållssysslor, tal, kollektiva färdmedel, fritidsaktiviteter, kognitiva färdigheter och social interaktion. Arbetsterapeuten hjälper till att hitta strategier för att du skall bli bättre rustad att klara att hantera svårigheter i vardagen och att...  Läs mer...

Vi frågar om våld

Deltagare som är inskrivna hos oss får redan vid början svara på frågor om erfarenhet om våld och våldsutsatthet. Detta görs rutinmässigt med alla för att vi på ett bättre sätt skall kunna vägleda till rätt stöd och hjälp för den som är utsatt och även den som utsätter andra för våld. Har du erfarenhet av våld kan vi stötta dig till professionell hjälp som finns tillgänglig i just din kommun.

Läs mer om projektet på NNS(Nationella Nätverket för Samordningsförbu...  Läs mer...

Stoppa Våldet  

Genomlysning i BIP Team

I vårt BIP Team finns personal från hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och kommunen och alla har lång erfarenhet av rehabiliteringsärenden. Försäkringskassan deltar med kontaktpersoner. Representanterna ses en gång i månaden för ett gemensamt möte och det finns ett BIP team i alla våra kommuner, Ale, Kungälv, Stenungsund/Tjörn och ett på Öckerö. BIP teamet står för beredning, information och progression och våra möten sker digitalt med säkra länkar eller på fysis...  Läs mer...