Namnlöst dokument

Samverkanspart

Samordningsförbundet Älv&Kust är en myndighetsgemensam insats som ägs och drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården och våra fem kommuner; Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Vi arbetar med att förbättra och öka den strukturella samverkan mellan myndigheterna men också med individinriktade insatser för att hitta långsiktigt hållbara vägar vidare för personer mellan 16-64 år som behöver stöd av en samordnad rehabilitering för att komma vidare mot arbete.

Är du medarbetare hos en av våra samverkande parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården) så kan du kontakta oss för att få stöd i komplexa ärenden genom en ärendegenomlysning/konsultation. Du kan också skicka en remiss för nya deltagare, om du har kontakt med någon som tillhör vår målgrupp och som är i behov av ett samordnat stöd för att ta steg vidare mot slutmålet arbete eller studier.

Läs mer om vår verksamhet under flikarna "Arbetssätt"...  Läs mer...