Namnlöst dokument

Kriterier

Insatsen hos oss på Samordningsförbundet Älv & Kust är helt frivillig. Arbetssättet grundar sig på ett aktivt deltagande från både deltagare och ansvarig myndighetskontakt för att vi tillsammans skall kunna skapa möjligheter och hållbara vägar vidare mot arbete och studier.

Remiss Samverkansteamet

När vi tar emot en förfrågan ser vi till helhetsbilden och gör bedömningar utifrån individen med följande kriterier som vägledning:

- Deltagaren är i åldern 16 – 64 år
- Deltagaren är folkbokförd i någon av kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö
- Deltagaren behöver samordnat stöd av flera myndigheter
- Deltagaren behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga att arbete eller studier är det långsiktiga målet och det ska vara ...  Läs mer...

Remiss och samtycke Samverkansteamet pdf    Remiss och samtycke Samverkansteamet word