Namnlöst dokument

Arbetssätt

Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och verksamheten riktar sig till deltagare i åldern 16-64 år. Våra samverkansparter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården eller kommunen, kan skicka remiss för nya deltagare till vårt Samverkansteam eller en förfrågan om genomlysning i vårt BIP Team.

Samverkansteamet

När en deltagare kommer till oss får man kontakt med en av Samverkansteamets Rehabvägledare och gör tillsammans en individuell planering utifrån de förutsättningar, behov och möjligheter som deltagaren har. Planeringen kan exempelvis innehålla kontakt med vår arbetsterapeut om man behöver stöd med att strukturera sin vardag, eller deltagande i någon av de olika gruppaktiviteter som vi erbjuder. Våra deltagare erbjuds alltid ett hälsosamtal där man pratar om kost, sömn och rörel...  Läs mer...

Remiss och samtycke Samverkansteamet word    Remiss och samtycke Samverkansteamet pdf   

Genomlysning i BIP team

I BIP Teamet finns representanter från hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och kommunen. Försäkringskassan deltar med kontaktpersoner. Representanterna ses en gång i månaden för ett gemensamt möte och det finns ett BIP team i alla våra kommuner, Ale, Kungälv, Stenungsund/Tjörn och ett på Öckerö. BIP teamet står för beredning, information och progression och våra möten sker digitalt med säkra länkar eller på fysiska möten.

Som anställd hos någon av våra medlems...  Läs mer...

Anmälan om genomlysning och samtycke pdf    Anmälan om genomlysning och samtycke word    Information om Genomlysning för deltagare lättläst    Information om Genomlysning för handläggare och deltagare   

Länk till hemsidan

Våra Aktiviteter

Vi på Älv&Kust arrangerar eller är delaktiga i flera olika aktiviteter som är till för att stärka och förbereda våra deltagare för arbetsträning och en hållbar väg vidare mot arbete och studier.
Vill du veta mer om våra Aktiviteter kan du kika in under fliken "Deltagare" i menyn längst upp, så ser du vilka vi arbetar med just nu och hittar kontaktuppgifter till ansvariga.

MHFA Mental Health First Aid

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA – Mental Health First Aid) är ett standardiserat utbildningsprogram som riktar sig till allmänheten och olika människonära professioner inom till exempel hälso- och sjukvård, omsorg, skola, räddningstjänst och polis. Förbundet har tre MHFA instruktörer som håller utbildningar inom temat "Vuxen". Utbildningen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäck...  Läs mer...