Namnlöst dokument

Arbetssätt

Vårt Samverkansteam arbetar alltid utifrån den enskilde deltagarens förutsättningar och behov. Efter en kartläggning där man går igenom intressen, kompetens och tidigare erfarenheter, tar rehabvägledare och deltagare tillsammans kontakt med företag för att leta efter rätt arbetsträningsplats.

Tydlig planering

Första steget är att boka ett inledande inledande studiebesök där arbetsgivare och deltagare får träffas och veta lite mer om varandra. Om allt känns bra lägger man därefter gemensamt upp en plan för arbetsträningen så att handledning, tider och arbetsuppgifter anpassas så optimalt som möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar och de mål man har med arbetsträningen. Att skapa en gemensam planering och mål som är tydliga för alla parter, är en viktig förutsättn...  Läs mer...

Fast kontaktperson

Våra rehabvägledare finns hela tiden med er på resan för att stötta både handledare och deltagare. De finns alltid tillgängliga för att planera, hjälpa till med uppstart av arbetsträningen, svara på frågor som uppstår eller att ordna med anpassningar som underlättar. De kommer också regelbundet ut till arbetsplatsen för att träffa handledare och deltagare på uppföljningar då man stämmer av vad som fungerar bra och vad som kanske behöver justeras. Att ha en fast konta...  Läs mer...

Extra resurser inom teamet

I vår verksamhet finns också arbetsterapeut som ytterligare resurs, de kan exempelvis arbeta med att hitta rätt anpassningar eller arbetshjälpmedel i samband med arbetsträning. De är flexibla och insatsen kan vara allt ifrån att vägleda rehabvägledaren till att träffa deltagaren enskilt, eller vid behov komma ut till arbetsplatsen för att samordna med handledare och deltagare gemensamt. Viktigt att veta är att deltagaren alltid är försäkrad i samband med arbetsträningen.