Namnlöst dokument

Behandling av personuppgifter

I vår verksamhet behöver vi samla in och hantera personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete. Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda den enskildes integritet vid hantering av personuppgifter och vi arbetar utifrån förordningens direktiv för att säkerställa att det skyddet hålls intakt.
Läs mer om hur vi arbetar med personuppgifter i dokumenten nedan.

Dokumenthanteringsplan    Registerförteckning GDPR    Personuppgiftspolicy Sof Älv & Kust